Rasisminvastainen viikko

Rasisminvastaisella viikolla 18.–24.3.2019 edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa.

Suomen Punaisen Ristin koordinoiman valtakunnallisen rasisminvastaisen viikon kampanja #elämänlaatu #livskvalitet #qualityoflife 18.–24.3.2019 

Vuoden 2019 rasisminvastaisen viikon kampanja kohdistuu yksilöiden lisäksi erityisesti yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kuntiin ja päättäjiin. Haluamme kampanjassa nostaa esille myös eri etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin.

Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet parantavat kaikkien elämän laatua.  

Lue lisää.

Den riksomfattande kampanjen Veckan mot rasism som koordineras av Finlands Röda Kors #livskvalitet #elämänlaatu #qualityoflife 18–24.3.2019 

Målgrupp för veckan mot rasism 2019 är, utöver enskilda individer, särskilt samfund, fostrare, arbetsplatser, kommuner och beslutsfattare. Vi vill genom kampanjen lyfta fram också den rasism som förekommer olika etniska minoriteter emellan.

Val och åtgärder fria från rasism förbättrar livskvaliteten för alla. 

Läsa mer.