Ystävänpäivä

Ystävänpäivä on Suomen Punaisen Ristin tärkeimpiä kampanjoita, onhan Punainen Risti tuonut Suomeen ajatuksen päivästä nimenomaan ystävyyden päivänä. Ystävänpäivänä haluamme muistuttaa, että jokainen voi vähentää yksinäisyyttä ottamalla toiset ihmiset huomioon, ihan tavallisin teoin. 

Toisen ihmisen huomaaminen on teko, samoin huomaamatta jättäminen. Näistä teemoista voitte keskustella yhdessä nuorten kanssa valmiiden materiaaliemme avulla. #KivaKunHuomaat oppitunnilla voit käsitellä nuorten kanssa toisten huomaamisen tärkeyttä huumorin avulla. #KivaKunHuomaat -esityksen löydät täältä. Opettajan tulostettavan ohjeen tuntiin löydät liitteistä (tällä sivulla alempana).

Ystävänpäivänä voitte valmiiden materiaalien lisäksi myös huomioida luokan kanssa vaikkapa läheisen palvelutalon yksinäisiä vanhuksia.

  • Viekää iloa ja vaihtelua vanhusten arkeen valtaamalla paikkakuntanne palvelutalo tai vanhainkoti
  • Käyttäkää liikuntatunti vanhusten kanssa ulkoilemiseen
  • Toteuttakaa Kiva teko kiertoon -tempaus. Sopikaa pari pientä tekoa, joilla voisi koulussa huomata toisen positiivisesti. Sopikaa, että kaikki toteuttavat valittua tekoa seuraavan viikon ajan. Pohtikaa viikon kuluttua, miltä tuntui: Oliko tekoa vaikea toteuttaa? Millaisia reaktioita huomaaminen sai aikana?

 

#KivaKunHuomaat tunnilla voit herätellä nuoret ajattelemaan toisten huomioimista ja huomaamisen merkitystä, myös huomaamatta jättämisen merkitystä sekä haastaa heidät tekemään tavallisia, toiset huomioivia tekoja koulussa ja kotona. 
Valmiiden aamunavausten avulla voit herätellä lapset ja nuoret pohtimaan ystävyyttä ja yksinäisyyttä. Samalla voit myös kannustaa heitä tekemään pieniä toiset huomioivia tekoja, aamunavausten yhteydessä tai muuten aihetta käsitellessäsi.
I år firar vi vändagen för trettionde gången i Finland. Under vändagen vill Finlands Röda Kors påminna om medmänsklighet och om att stå på de svagas sida. Upp till en femtedel av barn och ungdomar i Finland har upplevt ensamhet i något skede av livet. Morgonsamlingarna får oss att fundera över ensamhet och vad var och en av oss kan göra för att minska den.