Rohkeutta toimia ja kansalaistaitoja kaikille

Ensiavun antaminen on kansalaistaito ja jokaisella kansalaisella on velvollisuus auttaa hätätilanteessa omien taitojensa mukaan. Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa täytyy toimia ja tietää mitä tehdä. Onneksi ensiapuun ja terveyteen liittyviä taitoja voi harjoitella läpi elämän. Suomen Punaisen ristin materiaalit tukevat oppilaiden tärkeimpien perustaitojen kehittymistä ikä- ja kehitystason mukaisesti.

Opettaja, tilaa hyödyllinen uutiskirjeemme

 

Jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin terveyteen ja turvallisuuteen. Punaisen Ristin terveyden ja ensiavun materiaalit ohjaavat oppilaita tunnistamaan turvallisuutta ja terveyttä edistäviä ja sitä haittaavia tekijöitä. Ensiapuun liittyvissä käytännön harjoituksissa oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa. Ensiapua oppii vain käytännössä tekemällä! Punaisen Ristin tavoitteena on että jokainen oppii ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Yksi tärkeä tavoite on myös oppia suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan.

Kampanjat