Yhdenvertaisuus

Punainen Risti pyrkii tasapuolisuuden periaatteen mukaisesti lievittämään ihmisten kärsimyksiä pelkästään avun tarpeen, ei kansallisuuden, uskonnon, rodun, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen aseman perusteella. Tämä tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat Punaisen Ristin avulle yhdenvertaisessa asemassa. Punaisen Ristin koulumateriaalien tavoitteena on oppilaan maailmankuvan laajentaminen sekä oman kommunikaation ja muun toiminnan vastuullisuuden hahmottaminen.

Tilaa koulujen uutiskirje!
  • Uutiskirje ilmestyy kahden viikon välein.
  • Uutiskirjeessä saat parhaiten tiedot uusista opettajien käyttöön tehdyistä opetusmateriaaleista, tapahtumakokonaisuuksista ja ajankohtaisista puheenaiheista eri kouluasteille.
  • Kyllä, tilaan uutiskirjeen!

Punaisen Ristin yhdenvertaisuuden ja rasisminvastaisen toiminnan koulumateriaalit ohjaavat oppilaita ilmaisemaan mielipiteitään rakentavasti. Oppilaat saavat harjoitella asioiden kriittistä tarkastelua, keskustelutaitoja, sekä sovittelevaa otetta ristiriitaisten näkemysten ratkaisemiseksi.  

Yhdenvertaisuuden oppimateriaalit eri luokka-asteille löydät nyt uudesta oppimateriaalipalvelustamme täältä.