21.12.2023

Näin Suomen Punainen Risti on auttanut Afganistanissa

Hymyilevä isä pitää sylissä kahta pientä lastaan.
Kuva: Meer Abdullah / IFRC.

Kaksi vuotta Talibanin valtaannousun jälkeen Afganistanin humanitaarinen tilanne on heikentynyt entisestään.

Afganistanin pitkäaikainen humanitaarinen kriisi on kahden vuoden kuluessa syventynyt merkittävästi. Maan talous on kääntynyt jyrkkään laskuun, köyhyys on lisääntynyt ja ilmastonmuutoksen voimistamat kuivuusjaksot ovat koetelleet väestöä. Tilanne on johtanut vakavaan ruokaturvattomuuteen ja humanitaariseen kärsimykseen.

Kansainvälisten rahoittajien vetäydyttyä maa ei pysty tarjoamaan kansalaisilleen peruspalveluita, kuten terveydenhuoltoa ja puhdasta vettä. Naisten ja tyttöjen asema on jatkuvasti heikentynyt ja vaarana on heidän jäämisensä kokonaan avun, terveydenhuollon ja koulutuksen ulkopuolelle.

Arviolta jopa noin 28,8 miljoonaa, eli kaksi kolmasosaa maan väestöstä, on humanitaarisen avun tarpeessa.

Pitkäjänteistä tukea ja humanitaarista apua tarvitaan

Suomen Punainen Risti on tukenut Afganistanin Punaista Puolikuuta jo vuosikymmenien ajan. Olemme ohjanneet tukemme pääasiallisesti Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) sekä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) kautta.

Kahden viime vuoden aikana olemme edistäneet puhtaan veden saatavuutta ja hygieniatietoutta sekä parantaneet koulujen vesi- ja sanitaatiotiloja. Tuellamme Afganistanin Punaisen Puolikuun liikkuvat terveystiimit ovat tarjonneet hätäensiapua, perusterveydenhuoltoa ja rokotuspalveluita, kattaen myös seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelut. Tiimit koostuvat sekä nais- että mieshoitohenkilökunnasta, joten ne pystyvät tavoittamaan myös naisia ja lapsia.

Olemme antaneet myös humanitaarista apua, joka vastaa akuutteihin tarpeisiin. Olemme tukeneet IFRC:n hätäapuoperaatiota omasta katastrofirahastostamme sekä Suomen ulkoministeriön myöntämällä rahoituksella. Hätäapuoperaatio on keskittynyt lievittämään ruokapulaa elinkeino-, ruoka- ja käteisavulla ja tavoittanut yli 1,7 miljoonaa ihmistä. ICRC:n kautta olemme lisäksi tukeneet sairaaloita, terveysasemia ja vammautuneiden kuntoutuspalveluita.

– Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeellä on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus toimia koko maassa vaativasta tilanteesta huolimatta ja tavoittaa avun tarvitsijat. Humanitaarisen avun toimittaminen on elintärkeää. Tarvitaan kuitenkin enemmän pitkäkestoista rahallista sitoutumista ja työtä, jotta ihmisten peruspalvelut ja selviäminen voidaan turvata, sanoo Punaisen Ristin humanitaarisen avun koordinaattori Karoliina Viita.

Suomen Punainen Risti on elokuun 2021 jälkeen ohjannut Afganistaniin lähes 3,7 miljoonaa euroa katastrofirahastosta ja ulkoministeriöltä. Olemme tukeneet hätäapuoperaatiota ja pitkäkestoisia hankkeita niin raha-, materiaali- kuin henkilöavulla.

– Afganistanin Punainen Puolikuu ja koko Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike ovat tarpeellisempia ja merkityksellisempiä kuin koskaan. Paikallisten toimijoiden tukeminen haastavassa toimintaympäristössä on erityisen tärkeää, sillä tehokkain ja nopein apu tulee läheltä, toteaa Viita.