Kehitysjournalismin palkinto jaetaan jälleen

Lehtijutunaukeama.
Kuva: Maria Santto / Suomen Punainen Risti

Vuonna 2021 palkinnon teemana on ilmastonmuutos.

Suomen Punainen Risti, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes, Helsingin Sanomain Säätiö ja Journalistiliitto etsivät jälleen kehitysjournalismin palkinnon saajaa. Vuoden 2021 palkinnon teemana on ilmastonmuutos.

Palkittava journalismi voi käsitellä esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehittyvissä maissa, ilmastonmuutokseen sopeutumista tai sen hillitsemistä, ilmastonmuutokseen liittyvää siirtolaisuutta tai muita globaaliin kehitykseen ja ilmastoon liittyviä aiheita.

Ehdokkaiksi haetaan 1.12.2020–30.11.2021 välisenä aikana journalistin ohjeisiin sitoutuneessa mediassa julkaistua journalistista sisältöä, jonka kohdeyleisö on Suomessa.

Sisällön tulee olla julkaistu suomeksi, ruotsiksi, saameksi tai englanniksi. Kuka tahansa voi esittää kilpailuun ehdokkaita 1.10.–30.11.2021.

Voittajan valitsee itsenäinen raati, ja voittaja julkaistaan tammikuussa 2022. Voittajalle myönnetään 3 000 euron rahapalkinto ja lisäksi voidaan myöntää kunniamainintoja.

Raati määrittelee kehitysjournalismiksi sisällöt, jotka käsittelevät laadukkaasti globaalin kestävän kehityksen teemoja, uudistavat yleisön mielipiteitä ja asenteita ja tarjoavat uudenlaisia näkökulmia kehittyvien maiden todellisuuteen.

Mukaan kannustetaan erityisesti innovatiivisia journalismin muotoja kaikilta journalismin aloilta. Tietokirjat on kuitenkin rajattu kilpailun ulkopuolelle.

Taustaa

Kehitysjournalismin palkinnon ovat perustaneet Suomen Punainen Risti, Viestintä ja kehitys -säätiö Vikes, Helsingin Sanomain Säätiö ja Journalistiliitto. Tarkoituksena on nostaa esiin laadukkaita ja innovatiivisia globaaleja teemoja käsitteleviä journalistisia julkaisuja ja lisätä suomalaisen kehitysjournalismin näkyvyyttä ja arvostusta.

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020, ja sen voitti Taina Tervonen Image-lehdessä julkaistulla jutulla Kadonneiden laiva.

Mediayhteistyö – Punaisen Ristin yhteystiedot
Mediayhteistyö
Humanitaarinen apu
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö
Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos