21.12.2023

Nälänhätä ja ruokakriisi

Henkilö kantaa päänsä päällä Punaisen Ristin ruoka-apupussia.
Kuva: Alyona Cynenko / ICRC

Punainen Risti auttaa ruokakriisistä kärsiviä pahimman yli.

Sadat miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa kärsivät ruoan puutteesta. Ruoan heikko saatavuus ja kalleus aiheuttavat lisäksi sen, etteivät miljardit ihmiset pysty syömään terveellistä ja ravitsevaa ruokaa.

Nälänhädällä ja ruokaturvattomuudella on useita taustatekijöitä. Ruokaturvattomuudesta puhutaan, kun ruokaa ei ole ihmisten saatavilla: sitä on liian vähän tai se on tavoittamattomissa korkean hinnan tai jakeluongelmien takia. Ruokaturvattomuus on usein seurausta köyhyydestä.

Kuivuus on hitaasti etenevä katastrofi, jonka kehittyminen vie vuosia. Monin paikoin ilmastonmuutoksen vaikutukset pahentavat tilannetta.

Maaseudulla asuvat yhteisöt saattavat pärjätä yhden tai kaksi sateetonta kautta sekä sadon ja karjan menetyksen. Tilanteesta tulee todella vakava, kun varastot tyhjentyvät eikä ostovoimaa enää ole.

Aliravittujen ihmisten vastustuskyky heikkenee, jolloin taudit puhkeavat herkemmin. Pula vedestä ajaa ihmiset käyttämään saastunutta vettä, jolloin riski sairastua vesiperäisiin tauteihin kasvaa.

Kuivuuskriisien aiheuttaman nälänhädän aikana kiinnitetäänkin erityistä huomiota turvallisen veden saantiin sekä sanitaatioon, mikä myös kärsii pohjavesivarantojen ja kaivojen kuivuttua.

Ruokaturvaongelmat ajavat ihmiset muille alueille. Todennäköisyys tautien puhkeamiselle kasvaa, kun ihmiset asuvat väliaikaisissa leireissä. Laidunmaan ja veden puute harventaa karjalaumoja, mikä aiheuttaa painetta perheille, jotka ovat riippuvaisia karjastaan.

Nälänhätä

Nälänhätä johtuu yleensä useista taustatekijöistä, ja voi syntyä yllättävän äkkiä.

Nälänhätä on tarkasti määritelty hätätila. Yleisesti käytetään IPC:n (Integrated Food Security Phase Classification) määrittelyä ruuan puutteen eri tasoista, joista nälänhätä on pahin.

Punainen Risti keskittyy ruokakriiseissä ruuanjakelun, puhtaan veden ja perusterveydenhuollon järjestämiseen. Ihmisten ravinnonsaantia tarkkaillaan ja erityisten haavoittuvaisten ryhmien, kuten raskaana olevien naisten sekä alle viisivuotiaiden lasten, hoitoon panostetaan.

Joissakin tapauksissa pyritään etsimään paimentolaisryhmiä ja muita liikkuvia ihmisryhmiä ja takamaan myös heidän ravinnonsaantinsa.

Pidemmälle tähtäävää ruokaturvaa tuetaan jakamalla siemeniä, työkaluja sekä kehittämällä kastelujärjestelmiä.

Humanitaarinen apu
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö
Mitä Punainen Risti tekee?
Mitä Punainen Risti tekee?