01.12.2021

Tulvat

Äiti vauva sylissään tulvineen joen varrella.
Kuva: Benjamin Suomela / Suomen Punainen Risti

Sää- ja vesistöolosuhteista johtuvat tulvat ovat yleisimpiä luonnononnettomuuksia. 

Tulvan voi aiheuttaa rankkasade, meriveden nousu, hirmumyrsky, tavallista nopeampi lumen sulaminen tai padon murtuminen. Tulva voi syntyä hyvin nopeasti tai pitkän ajan kuluessa.

Tulvat ovat yleisimpiä luonnononnettomuuksia, ja ne aiheuttavat merkittäviä vahinkoja asumuksille, infrastruktuurille ja elinkeinoille, kuten viljelyksille ja karjalle. Pahimmillaan tulvat vaativat myös kuolonuhreja. Ilmastonmuutos lisää tulvariskiä.

Erityisen vaikeita ovat äkkitulvat, joita aiheuttavat pienelle alueelle keskittyneet rankkasateet. Äkkitulvan iskiessä pelastautumiselle jää vain vähän aikaa.

Tulvien jälkeen epidemiariski kasvaa, kun likainen vesi saastuttaa vesilähteitä ja levittää ripulitauteja, kuten koleraa ja lavantautia.

Punainen Risti auttaa

Punainen Risti auttaa tulvakatastrofeissa pelastamalla ja evakuoimalla ihmisiä sekä järjestämällä heille väliaikaisia suojia, puhdasta vettä ja vessoja sekä hätäaputarvikkeita.

Lisäksi annetaan ensiapua ja huolehditaan perusterveydenhuollosta. Tulvien seurauksena muun muassa ripulitautien epidemiariski kasvaa, jolloin ennaltaehkäisevän terveystyön merkitys korostuu.

Varautuminen

Katastrofivalmiuden parantaminen aloitetaan jo tulvaoperaation aikana. Myös jälleenrakennuksessa tarvitaan tukea, koska ihmiset ovat usein menettäneet kotinsa ja elinkeinonsa tulvan seurauksena.

Punaisen Ristin tavoitteena on ohjata kymmenen prosenttia katastrofiavusta jälleenrakentamiseen ja varautumisen parantamiseen.

Punainen Risti tukee ihmisten omaehtoista auttamisvalmiutta ja turvallisen elinympäristön rakentamista. Tällaisessa ympäristössä ihmiset voivat varautua tuleviin luonnononnettomuuksiin monipuolisesti, ja he myös toipuvat niistä mahdollisimman vähillä vaurioilla.

Humanitaarinen apu
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö
Lahjoita katastrofirahastoon
Lahjoita katastrofirahastoon
Mitä Punainen Risti tekee?
Mitä Punainen Risti tekee?