21.02.2022

Epidemia ja pandemia

Neljä Punaisen Ristin työntekijää sairaalassa suojavarusteissa.
Kuva: ICRC

Punainen Risti tekee tärkeää työtä tarttuvien tautien ennaltaehkäisemiseksi ja ihmisten terveyden vahvistamiseksi ympäri maailmaa.

Tartuntataudit tappavat valtavasti ihmisiä joka vuosi. Myös uusia viruksia ilmaantuu säännöllisesti, viimeisimpänä ympäri maailmaa levinnyt koronavirus.

Osana perusterveystyötään Suomen Punainen Risti auttaa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun paikallisia yhdistyksiä työskentelemään tehokkaasti tarttuvia tauteja vastaan omissa maissaan.

Epidemiatilanteissa Suomen Punainen Risti on valmiina lähettämään terveydenhuollon ja muiden alojen asiantuntijoita sekä materiaaleja paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun työn tueksi.

Epidemia ja pandemia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määritelmän mukaan tartuntatauti eli infektiotauti on sairaus, joka voi tarttua tautia aiheuttavan mikrobin siirtyessä eliöstä toiseen joko suoraan tai välillisesti. Tartuntatauti voi olla viruksen, bakteerin, loisen tai sienen aiheuttama.

Epidemia-sana tulee kreikan sanoista epi (päällä) ja demos (kansa). THL:n mukaan epidemiasta puhutaan silloin, kun sairaustapauksia havaitaan odotettua enemmän tiettynä ajanjaksona tietyssä väestössä ja tietyllä alueella.

Epidemioita puhkeaa kaikkialla maailmassa, mutta ne ovat vaikeimmin voitettavissa maissa, joissa on heikko elinolosuhteet ja terveysjärjestelmät. 

Pandemia-sana tulee kreikan sanoista pan (kaikki) ja demos (kansa). Maailman terveysjärjestö voi julistaa pandemian silloin, kun yli maanosien ulottuva epidemia aiheuttaa merkittävän uhan kansanterveydelle ja terveydenhuollon palvelujen riittävyydelle.

Historian pahimpia pandemioita ovat olleet keskiajalla riehunut musta surma, isorokko, ensimmäisen maailmansodan aikana puhjennut espanjantauti sekä sikainfluenssa 2000-luvulla.

Tällä hetkellä maailmaa piinaa koronaviruksen aiheuttama pandemia.

Punainen Risti auttaa

Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat viranomaisia ennaltaehkäisemään muun muassa HIV:n ja aidsin, malarian, polion, tuhkarokon ja tuberkuloosin leviämistä eri puolilla maailmaa.

Epidemiat voivat aiheuttaa valtavaa tuhoa erityisesti maissa, joiden terveyspalvelut ovat heikot tai riittämättömät. Usein samat maat kärsivät jo ennestään köyhyyden, turvattomuuden, konfliktien tai ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun paikallisilla vapaaehtoisilla on keskeinen rooli tautien leviämisen estämisessä omissa yhteisöissään. Vapaaehtoiset tiedottavat ja kouluttavat ihmisiä ja auttavat heitä hakeutumaan asianmukaiseen hoitoon. Vapaaehtoiset auttavat terveysviranomaisia myös ilmoittamalla heille yhteisöissä ilmaantuvista erikoisista sairaustapauksista.

Jos tilanne on erityisen vakava ja paikallinen Punainen Risti tai Punainen Puolikuu tarvitsee ulkopuolista apua, muut Punaisen Ristin kansalliset yhdistykset tarjoavat tukeaan kansainvälisen Punaisen Ristin kautta.

Suomen Punaisen Ristin katastrofivalmiusyksiköt, kuten kenttäsairaala ja terveysasema, ovat lähtövalmiudessa logistiikkakeskuksessa Tampereen Kalkussa. Lisäksi Punaisella Ristillä on henkilöreservissään satoja koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Suomen Punainen Risti on osallistunut epidemioiden torjuntaan esimerkiksi lähettämällä Sierra Leoneen ebolahoitokeskuksen ja avustustyöntekijöitä vuonna 2014. Ebolan vastaista työtä tuettiin myös Kongossa ja naapurimaissa vuonna 2019.

Vuonna 2020 Suomen Punainen Risti on avannut koronahoitokeskuksen konfliktin runtelemaan Jemeniin yhdessä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ja Norjan Punaisen Ristin kanssa.

Korona-apua ympäri maailmaa

Kansainvälisellä Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeellä on käynnissä valtava maailmanlaajuinen avustusoperaatio koronaviruksen torjumiseksi.

Punaisella Ristillä on yli 160 000 paikallisosastoa ja 14 miljoonaa vapaaehtoista, jotka jakavat oikeaa tietoa koronaviruksesta, auttavat tautitapausten seulonnassa, tarjoavat asiointiapua karanteenissa oleville ja antavat psykososiaalista tukea. Lisäksi jaetaan hygieniatuotteita ja rakennetaan käsienpesupaikkoja.

Usein Punainen Risti myös tukee maansa viranomaisia tarjoamalla terveydenhoidon palveluita, kuten ambulanssipalveluita ja klinikoita.

Samaan aikaan on keskeistä jatkaa jo ennen koronaa käynnissä ollutta avustustyötä, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa tuen myös poikkeuksellisena aikana.

Koronalla on pitkäkestoisia vaikutuksia ihmisten ja yhteisöjen elämään. Punainen Risti auttaa taudin vuoksi elinkeinonsa menettäneitä ihmisiä esimerkiksi ruokaturvaohjelmilla tai tukemalla vesihuoltoa.

Lisäksi esimerkiksi perheväkivallan ja naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan on todettu lisääntyvän koronan aikana. Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat myös tällaisissa tilanteissa.

Katastrofivalmiusyksiköt
Katastrofivalmiusyksiköt
Humanitaarinen apu
Humanitaarinen apu
Kehitysyhteistyö
Kehitysyhteistyö