Ilmastonmuutoksen vastainen työ

Kuva: Bart Verweij / Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto

Ilmastonmuutos on aikamme suurin globaali haaste ja siihen liittyvien humanitaaristen vaikutusten odotetaan pahenevan nopeasti.

Yhteisöt eri puolilla maailmaa tarvitsevat enemmän tukea ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja selviytyäkseen sään ääri-ilmiöistä.

Tämänhetkiset toimet ovat riittämättömiä suhteessa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vakaviin seurauksiin.

Suomen Punainen Risti työskentelee ilmastonmuutoksen kasvavia vaikutuksia vastaan sekä tuo monia eri toimijoita yhteen haasteiden ratkaisemiseksi. Haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset saavat kauttamme elintärkeää apua ja tukea.

Näin Suomen Punainen Risti auttaa

Maailman suurimpana humanitaarisena toimijana Punainen Risti on sitoutunut vastaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja toimii omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Punaisen Ristin ilmastonmuutokseen liittyvä työ keskittyy riskien ennaltaehkäisyyn, niiden vaikutusten lieventämiseen ja katastrofitilanteessa annettavaan humanitaariseen apuun.

Katastrofivalmiustyöllä vahvistamme ihmisten ja paikallisyhteisöjen sopeutumiskykyä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin ja osallistumme ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämiseen.

Osana työtämme kartoitamme ilmastonmuutoksen aiheuttamia uhkia, arvioimme niiden vaikutuksia ja hyödynnämme pitkän aikavälin sääennusteita työssämme.

Paikallisen valmiuden vahvistaminen ja ennakoivan toiminnan kehittäminen

Tuemme paikallisia kumppaneitamme, jotta ne ovat paremmin varautuneita sään ääri-ilmiöihin ja niistä aiheutuviin kriiseihin ja pystyvät toimimaan tehokkaasti.

Paikallisen valmiuden vahvistamisella ja ylläpitämisellä on ratkaiseva merkitys katastrofien vaikutusten vähentämisessä, ihmishenkien pelastamisessa ja omaisuuden sekä elinkeinojen suojaamisessa.

Vahvistamme yhteisöjen katastrofivalmiutta monilla eri tavoilla, kuten järjestämällä valmiusharjoituksia sekä lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Ennakoiva toiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joihin ryhdytään sääennusteiden ja -varoitusten perusteella, ennen ennustettua uhkaa. Näiden toimien tarkoituksena on vähentää tai estää katastrofin vaikutuksia etukäteen.

Ennakoiva toiminta edellyttää ennakkorahoitusta, jota myönnetään määritettyjen raja-arvojen, esimerkiksi sademäärän, ylityttyä. Voit lukea Filippiinien Punaisen Ristin ennakoivasta toiminnasta täältä.

Ennakkovaroitusjärjestelmiin pohjautuvan nopean toiminnan kehittäminen

Osallistumme ennakkovaroitusjärjestelmien kehittämiseen varmistamalla niiden saavutettavuuden sekä sen, että sääennusteet ja ennakkovaroitukset johtavat toimintaan paikallistasolla.

Lue lisää Kenian Punaisen Ristin kokemuksista, kuinka ennakkovaroitusjärjestelmät toimivat kuivuuden pahentuessa.

Olemme mukana YK:n ”Early Warnings for All” -aloitteessa. Aloitteen tavoitteena on, että vuoteen 2027 mennessä ennakkovaroitusjärjestelmien tuottamat luotettavat sääennustukset ja –varoitukset ovat kaikkien ihmisten saatavilla.

Teemme yhteistyötä Suomen Ilmatieteen laitoksen kanssa esimerkiksi Nepalissa, Keniassa, Ruandassa ja Tansaniassa ennakkovaroitusjärjestelmien parissa. Voit lukea Ilmatieteen laitoksen kanssa tehdystä yhteistyöstä lisää täältä.

Ilmastoriskien kartoittaminen

Tuemme paikallisia kumppaneitamme ilmastoriskien ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeiden arvioimisessa. Paikallis- ja perinnetieto ovat keskiössä ilmastoriskikartoituksia tehtäessä sekä toimenpiteitä suunniteltaessa.

Myös tiivis yhteistyö asiaankuuluvien viranomaisten ja laitosten kanssa on tarpeellista. Lue, miten koulut ja oppilaat Zimbabwessa varautuvat katastrofeihin.

Tavoitteenamme on arvioida ja huomioida ilmastoriskit kaikessa työssämme. Kiinnitämme erityistä huomiota naisten, tyttöjen ja vammaisten henkilöiden erityistarpeisiin ja toimijuuteen.

YouTube-upotuksen esikatselukuva
Katso videolta, millaista ilmastotyötä Punainen Risti tekee esimerkiksi Zimbabwessa. Video: Alexander Uggla / Suomen Punainen Risti
Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun teemat
Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun teemat