Äkilliseen onnettomuustilanteeseen

Eero Sario
Kuvaaja: Eero Sario

Läheisen kuolema. Liikenneonnettomuus. Työttömyys. Sairaus. Luonnononnettomuus. Oli tapahtuma arkinen tai yllättävä, se voi tuntua ylitsepääsemättömän raskaalta. Me autamme onnettomuuden tai kriisin kohdatessa.

Henkistä tukea onnettomuuden kohdatessa

Jokainen reagoi järkyttäviin tapahtumiin omalla tavallaan. Se on tervettä ja tavallista. Voimakkaita tunteita voivat herättää myös ajatukset siitä, mitä minulle tai läheisilleni olisi voinut tapahtua.

Reaktiot on kuitenkin hyvä tunnistaa - niin itsessään kuin muissakin. Hyvä on miettiä sitäkin, miten voisimme tarvittaessa olla tukena lähimmäiselle.  

Näille sivuille on listattu mahdollisia tuntemuksia ja reaktioita, joita järkyttävän kokemuksen jälkeen saattaa esiintyä. Älä vertaa omaa suhtautumistasi toisiin. Reagointi erilaisiin tapahtumiin on aina yksilöllistä. Toinen reagoi samassa tilanteessa voimakkaammin kuin toinen.

Tutustu henkisen tuen ohjeisiin vasemman reunan linkeistä.

Aineellista apua elämään onnettomuuden jälkeen

Omalle kohdalle sattuva onnettomuus järkyttää ja vaikeuttaa arjessa selviytymistä. Seuraukset voivat olla raskaita sekä henkisesti että taloudellisesti.

Paikallisosastomme auttavat viranomaisten tukena onnettomuuksien uhreja. Annamme apua äkillisissä onnettomuustilanteissa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomia. Tarjoamme aineellista apua esimerkiksi tulipalon tai luonnononnettomuuden seurauksena kotinsa menettäneille.

Apua rikoksen uhreille ja todistajille Rikosuhripäivystyksestä

Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa milloin tahansa. Vähäiseltäkin vaikuttava rikos voi aiheuttaa uhrille ulkopuolisen avun, neuvojen tai tuen tarpeen. Rikoksen uhrin turvattomuuden tunteet ovat varsin tavallisia. Tämä voi ilmetä muun muassa erilaisten tilanteiden välttelemisenä. Joskus pelkästään kodin ulkopuolelle lähteminen voi tuntua ylivoimaiselta.

Rikosuhripäivystys auttaa rikoksen kohteeksi joutuneita ja heidän läheisiään. Koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat soittajille käytännön neuvoja ja henkistä tukea. Rikosuhripäivystyksen kautta voi saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Tukihenkilö voi olla apuna muun muassa tekemässä rikosilmoitusta tai tukena oikeudenkäynnissä.

Rikosuhripäivystyksellä on kahdeksan aluetoimistoa ympäri maata.

www.rikosuhripaivystys.fi

Psykologien valmiusryhmä toimii viranomaisten tukena

Punainen Risti yllä­pitää, koordinoi ja kouluttaa valtakunnallista psykologien valmiusryhmää suuronnettomuuksien sekä erityistilanteiden varalle. Ryhmä suunnittelee, järjestää ja koordinoi viranomaisten pyynnöstä psykososiaalista tukea suuronnettomuus- ja erityistilanteissa.

Valmiusryhmän hälyttää Punaisen Ristin keskustoimiston kotimaan valmiuden yksikkö.

Punaisen Ristin henkisen tuen asiantuntijat Ferdinand Garoff ja Nina Lyytinen antavat neuvoja toimimiseen koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa.

Niklas Meltio

Henkisen tuen ohjeet antavat neuvoja onnettomuus- ja kriisitilanteessa selviämiseen.

Henkisen tuen ohjeet antavat neuvoja onnettomuus- ja kriisitilanteessa selviämiseen sekä läheisten tukemiseen.

On tärkeää, että kodin, päiväkodin ja koulun aikuiset ovat valmiita kohtaamaan lasten ja nuorten kanssa tuoreen järkyttävän tapahtuman aiheuttamia reaktioita.