Punainen Risti aseellisissa selkkauksissa

ICRC
Kuvaaja: ICRC
Puolueettomuus mahdollistaa toiminnan

Punaista Ristiä kritisoidaan toisinaan siitä, että se ei julkisesti ota kantaa konflikteissa esiin nouseviin seikkoihin. Se ei kuitenkaan ole Punaisen Ristin tehtävä. Maailmanlaajuinen liike menettäisi mahdollisuutensa toimia, jos se asettuisi puolelle tai toiselle.

Punainen Risti ei kuitenkaan katso sivusta toteamiaan humanitaarisen oikeuden sopimusten rikkomuksia. Järjestö vaikuttaa diplomatian keinoin. Rikkomuksista raportoidaan vastuussa oleville ja toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi seurataan tarkasti.

Punainen Risti tiedottaa sopimusten sisällöstä ja tekee selväksi myös, mitä etua noudattamisesta on ja mitä rikkomuksista seuraa. Työn tulosten saavuttaminen saattaa vaikuttaa hitaalta, mutta siksi Punainen Risti tekee työtä humanitaarisen oikeuden eteen jo rauhan aikana.
 

Konfliktien keskellä toimii Punaisen Ristin kansainvälinen komitea yhdessä paikallisen Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun kanssa.

Punainen Risti toimii paikallisosastoissa ja maailmanlaajuisena verkostona:

  • kouluttaa ja tiedottaa humanitaarisesta oikeudesta
  • valvoo punaisen ristin merkin käyttöä
  • tekee tutkimustyötä ja aloitteita humanitaarisen oikeuden sopimusten kehittämiseksi
  • välittää viestejä  konfliktialueilla ja etsii selkkauksissa kadonneita
  • vierailee konfliktialueiden vankiloissa ja valvoo vankien oloja
  • antaa apua konfliktialueilla.

Punaisen Ristin viestit tavoittavat

Yhteiskunnan rakenteiden suistuttua sekasortoon yhteydet ihmisten välillä usein katkevat. Punainen Risti välittää viestejä silloin, kun muuta tapaa yhteydenpitoon ei ole.

Avoimeen standardilomakkeeseen voi kirjoittaa lyhyesti omia ja perheen kuulumisia, mutta viestit saatetaan sensuroida. Mitään arkaluontoisia tai sodankäynnin kannalta strategisia tietoja viestissä ei saa olla.
Viestejä välitetään mm. pakolaisleireiltä ja vankiloista, myös valtioiden välillä.

Toiminta perustuu Punaisen Ristin inhimillisyyden periaatteeseen – ihmisillä on tarve tietää läheistensä kohtalosta. Keskimäärin kansainvälinen Punainen Risti välittää yli 500 000 viestiä vuosittain ympäri maailman. Suomen Punainen Risti toimii osana tätä rinkiä.

Henkilötiedustelu tuo helpotusta huoleen

Punainen Risti etsii konflikteissa ja katastrofeissa kadonneita omaisia ja yhdistää perheitä. Kadonneita tiedustellaan sieltä, missä heidät on viimeksi nähty sekä etsitään vankiloista ja pakolaisleireiltä. Tietoja henkilöistä kaivetaan viranomaisten arkistoista ja listoja kadonneista julkaistaan ilmoitustauluilla, internetissä ja radiossa.

Jos kadonnutta ei löydy, hänet voidaan julistaa kuolleeksi maan lakien mukaan ja muut perheenjäsenet voivat saada paremman sosiaaliturvan. Punainen Risti löytää vuosittain tuhansia kadonneita, joista suuri osa on vanhemmistaan erilleen joutuneita lapsia.

Vankilavierailut estävät katoamisia

Punaiselle Ristille on Geneven sopimuksissa annettu oikeus vierailla vankiloissa tarkistamassa, kohdellaanko vankeja sopimusten mukaisesti ja ovatko puitteet asianmukaiset.

Punaisen Ristin työntekijöillä on oikeus keskustella kaikkien vankien kanssa kahden kesken ja päästä näkemään kaikki paikat, jotka ovat vankien käytössä.

Punainen Risti auttaa vankeja pitämään yhteyttä omaisiinsa viestinvälityksen ja tarvittaessa esimerkiksi videopuheluiden avulla. Punainen Risti myös järjestää perhevierailuja ja auttaa sotavankien vapauttamisprosessissa konfliktin jälkeen.

Kenttäsairaalat  hoitavat konfliktin uhreja

Punaisella Ristillä on  Geneven sopimuksissa määritelty toimivalta myös konfliktin keskellä. Tämän vuoksi Punaisen Ristin avustustyöntekijät saapuvat paikalle viimeistään silloin, kun muut järjestöt vetäytyvät.

Kenttäsairaaloissa hoidetaan sodan uhreja pelkästään avun tarpeen perusteella. Kansalaisuus, uskonto, rotu, poliittiset mielipiteet tai yhteiskunnallinen asema eivät vaikuta avun saantiin. Liikkuvat klinikat voidaan tarvittaessa viedä sinne, missä ihmisetkin ovat.