Diabeetikon verensokerin liiallinen lasku

Henkilö makaa silmät suljettuina lattialla kylkiasennossa vierellään auttaja, joka pitää kättä tämän olkapäällä.
Kuva: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

Kun diabetesta sairastavan verensokeri laskee liian alas, tilanne voi olla hengenvaarallinen.

Diabetes syntyy, kun haima ei tuota elimistöön tarpeeksi tai lainkaan insuliinia tai kun insuliini ei vaikuta elimistössä normaalisti. Silloin veren sokeripitoisuus nousee liian korkeaksi. Verensokeriin vaikuttavat ruokavalio ja liikunta. Korkeaa verensokeria voidaan alentaa lääkkeillä.

Ensiapua tarvitaan useimmiten silloin, kun verensokeri laskee liian matalalle lääkkeen ottamisen jälkeen, syöminen viivästyy tai on liian vähäistä tai diabetesta sairastava juo runsaasti alkoholia.

Oireet

  • Nälän tunne ja heikotus
  • Hikoilu, kalpeus ja vapina
  • Ärtymys, levottomuus ja aggressiivisuus
  • Sekavuus
  • Toisinaan kouristukset. Ihmisen mennessä tajuttomaksi kyseessä on insuliinisokki.

Diabeetikon ensiapu

  1. Jos autettava on tajuissaan, anna hänelle glukoositabletteja tai sokeripitoista syötävää tai juotavaa. 4-8 glukoosi- tai sokeripalaa on sopiva määrä.

  2. Jos autettava ei toivu 10 minuutissa tai jos hän menettää tajuntansa, soita hätänumeroon 112.

  3. Jos autettava ei herää, mutta hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi. Älä anna tajuttomalle mitään syötävää tai juotavaa suuhun.