04.10.2023

Luunmurtumat

Henkilön jalka tuettuna lastalla ja siteellä.
Kuva: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Murtuman oireita ovat kipu, turvotus, epänormaali liikkuvuus ja arkuus tai virheasento.

Murtuma syntyy useimmiten putoamisen, kaatumisen tai törmäyksen seurauksena. Jalka murtuu usein liukastuessa, kun kehon alle jäävä jalka vääntyy. Jos kaatuva ottaa samalla tukea kädellä, kehon paino voi murtaa myös ranteen tai käsivarren.

Murtuma voi olla tyypiltään avo- tai umpimurtuma. Avomurtumassa iho rikkoutuu ja luun pää työntyy ulos. Umpimurtumassa vaarana on sisäinen verenvuoto.

Murtuman oireet

 • Kipu ja turvotus
 • Epänormaali liikkuvuus ja virheasento
 • Avomurtumassa ulkoinen verenvuoto
 • Umpimurtumassa sisäinen verenvuoto voi aiheuttaa turvotusta
 • Reisiluun murtumassa raaja on tervettä raajaa lyhyempi ja ulospäin kääntynyt, eikä sitä pysty liikuttamaan.
 • Sokin oireita

Murtuman ensiapu

 1. Tyrehdytä avomurtuman ulkoinen verenvuoto.

 2. Tue murtuma käsin liikkumattomaksi mahdollisimman kivuttomaan asentoon.

 3. Käden tai käsivarren murtumassa autettava voi itse tukea kipeää yläraajaansa kehoaan vasten omalla kädellään. Voit myös tukea yläraajan liikkumattomaksi esimerkiksi paidan helmalla tai kolmioliinalla.

 4. Pidä autettava lämpimänä.

 5. Toimita autettava jatkohoitoon. Tarvittaessa soita hätänumeroon 112.

 6. Älä liikuta loukkaantunutta tarpeettomasti. Virheasentoa ei oikaista missään tilanteessa. Jos loukkaantunutta on välttämätöntä liikuttaa tai avun tulo kestää kauan, alaraajan murtuman tukemiseen voi käyttää toista jalkaa tai muuta tilapäisvälinettä, esimerkiksi tukevaa lautaa tai keppiä. Silloin tuen on ulotuttava murtuman molemmin puolin terveen nivelen yli.

Jos autettava ei ole hereillä, mutta hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi. Jos epäilet selkärangan murtumaa, liikuta loukkaantunutta vain, jos se on hengen pelastamiseksi välttämätöntä.

YouTube-upotuksen esikatselukuva
Alaraajan murtuman tukeminen tilapäisvälineellä. Video: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti