Pyörtyminen

Henkilö polvillaan kerrostalon sisäpihalla.
Kuva: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Pyörtyminen johtuu aivojen verenkierron hetkellisestä vähenemisestä.

Aivot tarvitsevat runsaasti happea, jota ne saavat valtimoiden kuljettaman veren mukana. Kun verimäärä aivoissa pienenee, ihminen pyörtyy, eli menettää hetkellisesti tajuntansa. Pyörtyminen voi olla seurausta nestetasapainon menetyksestä, pitkään seisomisesta tai rajusta tunnereaktiosta.

Pyörtymistä edeltävät oireet

  • Nopea kuulon heikentyminen: korvissa soi
  • Näköhäiriö: silmissä sumenee
  • Pahoinvointi ja huimaus
  • Kalpeus

Pyörtyneen ensiapu

  1. Tarkista, että autettava herää ja hengittää normaalisti heti pyörtymisen jälkeen.

  2. Auta pyörtynyt lepäämään.

  3. Tarkista, onko autettava loukannut itsensä.

  4. Seuraa autettavan vointia.