Verensokerin lasku diabeetikolla

Kun diabetesta sairastavan verensokeri laskee liian alas, syntyy tilanne, joka voi olla hengenvaarallinen.

Diabetes syntyy, kun haima ei tuota tarpeeksi tai lainkaan insuliinia tai sen vaikutus elimistössä on puutteellista. Tällöin verensokeripitoisuus on koholla. Verensokeriin vaikuttavat ruokavalio ja liikunta. Korkeaa verensokeria voidaan alentaa lääkkeillä.

Ensiavun näkökulmasta tavallisin tilanne on verensokerin lasku liian matalalle lääkkeen ottamisen jälkeen, kun

 • energian kulutus on liian suuri suhteessa nautittuun ravintoon.

 • ruokailu viivästyy.

 • nautitaan runsaasti alkoholia.

Oireet:

 • Näläntunne, heikotus.

 • Hikoilu, kalpeus, vapina.

 • Ärtymys, levottomuus, aggressiivisuus.

 • Sekavuus.

 • Joskus voi esiintyä kouristuksia ja tila voi johtaa tajuttomuuteen.

Ensiapu:

 • Tajuissaan olevalle autettavalle annetaan glukoositabletteja tai sokeripitoista syötävää tai juotavaa (4 – 8 glukoosi- tai sokeripalaa).

 • Mikäli autettava ei toivu 10 minuutissa tai menee tajuttomaksi, soita hätänumeroon 112.

 • Käännä heräämätön, normaalisti hengittävä henkilö kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi.

 • Henkilölle ei saa antaa mitään suuhun.