Lasten yleisimpien tapaturmien ensiapua

Lasten tyypillisiin tapaturmariskeihin vaikuttaa paljolti lapsen ikä.

Aivan pienillä, alle 3-vuotiailla, tapaturmat sattuvat yleensä kotona tai leikkipaikoilla (esim. palovammat, putoamiset hoitopöydältä, sylistä, keinusta tai kiipeilytelineeltä). Näitä voidaan pitkälti ennaltaehkäistä hyvällä valvonnalla sekä kodin turvallisuudesta huolehtimalla (turvapistorasiat, liesisuojat, vaarallisten aineiden, etenkin lääkkeiden, säilyttäminen jne).

Leikki-ikäisten lasten tapaturmat sattuvat esimerkiksi kaaduttaessa pyöräilemään opetellessa (esim. haavat, asfaltti-ihottuma). Vähän vanhempana alakouluikäisenä eniten tapaturmia sattuu sekä liikenteessä että urheiluharrastuksissa (esim. murtumat, nyrjähdykset). Näiden kaikkien ennaltaehkäisyssä tärkeää on asianmukaisten suojavarusteiden käyttö (80 % päänvammoista voitaisiin estää pyöräilykypärää käyttämällä).

Lisätietoa ja materiaalia liittyen kotona tapahtuviin tapaturmiin löydät nettisivuilta www.kotitapaturma.fi.

Voimakas isku päähän, voi aiheuttaa aivokudoksen ruhjoutumista. Tähän liittyy usein verenvuoto kallon sisällä.

Auringonpistos on ensimmäinen oire elimistön liiallisesta lämmönnoususta. Sen ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää suojata auringossa ollessa etenkin lapsen pää hatulla tai lakilla.

Yleensä lasten haavat ovat pieniä viiltohaavoja ja pinnallisia naarmuja ja pintahaavoja, jotka voi hoitaa kotona.

Isku kudokseen voi aiheuttaa verenvuotoa. Tästä muodostuu mustelma.

Lasten myrkytyksiä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti pitämällä myrkyt lasten ulottumattomissa.

Nenäverenvuoto on yleensä vaaraton. Joskus vuoto voi kuitenkin olla niin runsasta, että se vaatii lääkärin hoitoa.

Kun nivel nyrjähtää, vamma aiheuttaa verenvuotoa ihonalaiseen kudokseen. Kivun lisäksi vamma-alueelle kerääntyy nestettä ja se turpoaa.

Joskus nivel voi mennä sijoiltaan ja jäädä selvästi havaittavaan virheasentoon.

Palovamma on lämmön tai syövyttävän kemiallisen aineen aiheuttama kudostuho, jossa iho ja mahdollisesti myös sen alaiset kudokset vauroituvat. Jos ihoa ei jäähdytetä, vamma laajenee syvempiin ihokerroksiin.

Murtuma voi olla tyypiltään avo- tai umpimurtuma. Avomurtumissa iho rikkoutuu ja luun pää työntyy ulos, joten ne vaativat nopeasti lääkärin hoitoa. Umpimurtumassa on vaarana sisäinen verenvuoto.

Vierasesineen poisto hengitysteistä vaatii ripeitä ensiaputaitoja.

Sähkötapaturman aiheuttaa yleensä joko pien- tai suurjännitesähkö.