Luunmurtumat

Murtuman oireita ovat kipu, turvotus, epänormaali liikkuvuus ja arkuus tai virheasento.

Murtuma voi olla tyypiltään avo- tai umpimurtuma. Avomurtumissa iho rikkoutuu ja luun pää työntyy ulos, joten ne vaativat nopeasti lääkärin hoitoa. Umpimurtumassa on vaarana sisäinen verenvuoto.

Syitä:

 • Putoamisen, kaatumisen tai törmäyksen seurauksena.

 • Alaraajamurtuma syntyy usein liukastuessa, kun kehon alle jäävä jalka vääntyy tai jää virheasentoon. Jos samalla otetaan tukea kädellä, kehon paino voi murtaa myös ranteen tai käsivarren.

Oireet:

 • Kipu, turvotus.

 • Epänormaali liikkuvuus ja virheasento.

 • Avomurtumassa ulkoinen verenvuoto.

 • Umpimurtumassa sisäinen verenvuoto, josta aiheutuu turvotusta.

 • Reisiluun murtumassa raaja on tervettä raajaa lyhyempi ja ulospäin kääntynyt, eikä sitä pysty liikuttamaan.

 • Sokin oireita.

Ensiapu:

 • Tyrehdytä avomurtuman ulkoinen verenvuoto.

 • Tue murtuma käsin liikkumattomaksi, mahdollisimman kivuttomaan asentoon.

 • Yläraajan murtumassa autettava voi itse tukea kipeää raajaansa kehoaan vasten omalla kädellään tai käsi tuetaan liikkumattomaksi esimerkiksi paidanhelmalla tai kolmioliinalla.

 • Pidä autettava lämpimänä.

 • Älä liikuta loukkaantunutta tarpeettomasti.

 • Huolehdi autettava jatkohoitoon. Tarvittaessa soita 112.

 • Jos loukkaantunutta on välttämätöntä liikuttaa tai avun tulo kestää kauan, alaraajan murtuman tukemiseen voi käyttää toista jalkaa tai muuta tilapäisvälinettä, esimerkiksi tukevaa lautaa tai keppiä. Tällöin tuen on ulotuttava murtuman molemmin puolin terveen nivelen yli.

 • Virheasentoa ei oikaista missään tilanteessa.

 • Jos epäilet selkärangan murtumaa, liikuta loukkaantunutta vain, jos se on hengenpelastamisen kannalta välttämätöntä (hätäsiirto). Mikäli henkilö ei ole hereillä, mutta hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon hengityksen turvaamiseksi.