Henkinen ensiapu

Onnettomuuspaikalla ihmiset ovat usein järkyttyneitä. Tapaturma ja vakava sairastuminen aiheuttavat fyysisten vammojen lisäksi myös psyykkistä eli henkistä loukkaantumista.

Henkisen ensiavun tarkoituksena on rauhoittaa, lohduttaa ja selvittää tapahtunutta. Näin autetaan uhria ja hänen omaisiaan selviytymään tilanteesta eteenpäin. Auttajan rauhallinen ja määrätietoinen toiminta luo turvallisuuden tunteen.

Lähde: Ensiapu –kirja (2012).

Auttajana:

 • Käyttäydy rauhallisesti.

 • Puhu loukkaantuneelle.

 • Kuuntele häntä.

 • Pysy autettavan luona, älä jätä häntä yksin.

 • Pidä huolta, kosketa.

 • Kerro rehellisesti, mitä on tapahtunut ja miten tilanne etenee.

 • Pidä uteliaat loitolla.

 • Muista, että myös auttajana voit tarvita apua.

Useimmat selviävät mieltä järkyttäneestä kokemuksestaan omin avuin ja läheisten tuella.  Perheellä, ystävillä ja työtovereilla on tärkeä merkitys sille, miten ihminen selviää. Joskus toipumiseen tarvitaan kuitenkin ammattiapua. Sen tarve voi ilmetä vasta pidemmälläkin aikavälillä:

 • Univaikeuksina.

 • Keskittymisvaikeuksina.

 • Fyysisinä oireina, joille ei löydy selitystä (päänsäryt, vatsaoireet esim.).

 • Eristäytymisenä ja yksinäisyytenä.

 • Arkirutiinien sujumattomuutena.

 • Liiallisena alkoholin ja lääkkeiden käyttönä.

 • Itsemurha-ajatuksina.

Apua saa esimerkiksi auttavista puhelimista, terveyskeskuksesta tai sairaalasta.