1880-luku – Hyviä satoja ennen katovuosia

Piirros viiksekkäistä miehistä, jotka kantavat loukkaantuneita.
Kuva: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto

Yhdistys aloittaa sairaanhoitajakoulutuksen ja pitää ensimmäisen ensiapukurssinsa.

Euroopan väestömäärä kasvoi nopeasti ja teollistuminen sekä kaupungistuminen muuttivat ihmisten elinympäristöä. Suomessa tämä kehitys oli hitaampaa ja suomalaiset saivat elantonsa lähinnä maataloudesta.

1880-luvulla viljasadot olivat Suomessa poikkeuksellisen hyviä, mutta vuosikymmenen vaihteessa maata koettelivat useat perättäiset katovuodet.

Ensimmäiset puolueet syntyivät, ja kiihkeimmät väittelyt käytiin suomen kielen asemasta. Kansanvalistustyö ja kansanopistot yleistyivät.

Opas tappelutantereille

Tohtori C. F. Wahlberg laati suomalaisen yhdistyksen ensimmäisen ensiapuoppaan, joka ilmestyi vuonna 1886. Sen nimeksi tuli "Ensi apu onnettomuuden kohtauksissa ja tappelutantereella".

Wahlberg oli hankkinut käytännön kokemusta aiheestaan Turkin sodassa työskennellessään yhdistyksen lähettämässä lasaretissa. Seuraavana vuonna järjestö valmisti ensimmäisen ajan vaatimukset täyttävän ensiapupakkauksen, jota sai ostaa omakustannehintaan.

Hoitotaitojen opetusta lahjakkaimmille

Suomalainen yhdistys alkoi 1880-luvulla järjestää kansalaisille kursseja, joilla opetettiin hoitotaitoja sairastumisen ja loukkaantumisen varalle. Vuonna 1882 pidettiin ensimmäiset luennot terveyden ja sairaanhoidosta. Kurssimaksu oli 3 markkaa ja osanottajien toivottiin olevan lahjakkaimmasta päästä, tai ainakin luku- ja kirjoitustaitoisia.

Ensimmäisen ensiapukurssinsa yhdistys järjesti keväällä 1885 Helsingin vanhan rautatieaseman III luokan odotussalissa. Osanottajat olivat rautatieläisiä ja poliiseja, joilla ammatin vaarat olivat ilmeiset.

Sinappitaikina tutuksi sairaanhoitajille

Suomalainen yhdistys koulutti ensimmäiset sairaanhoitajansa vuonna 1877 hoitamaan Turkin sotaan lähetettyjä Suomen Kaartin pataljoonan sotilaita. Vuonna 1880 yhdistys aloitti vuosittaisen sairaanhoitajakurssien järjestämisen. Koulutuksella rakennettiin yhdistykselle reserviä sotatilannetta varten.

Kurssi kesti kolme kuukautta ja sen aikana oppilaat saivat ajanmukaiset valmiudet ensiapuun ja sairaalatyöhön. Opittiin esimerkiksi "ihmisruumiin rakenne ja toimitukset", "kuoleman merkit" ja "huolenpito sairaan persoonasta".

Kurssilla opittiin myös käyttämään erilaisia lääkkeitä tai hoitotapoja, kuten iilimadot, kääreiden tekeminen, kuppaaminen ja sinappitaikina. Sairaanhoitajakoulutus siirtyi yhdistykseltä 1893 lähtien vähin erin viranomaisten vastuulle.

Siirry tästä seuraavaan vuosikymmeneen

Suomen Punaisen Ristin historian vuosikymmenet

Sotalasaretti lähetetään Turkin rintamalle, ja suomalainen Punaisen Ristin yhdistys perustetaan. Lue lisää

Yhdistys aloittaa sairaanhoitajakoulutuksen ja pitää ensimmäisen ensiapukurssinsa. Lue lisää

Sairasmajoja perustetaan kulkutautien torjumiseksi, ja nälänhädän uhreille kerätään apua. Lue lisää

Japanin sotaan lähetetään Suomesta sairasvaunut ja kenttäsairaala. Lue lisää

Ensimmäisen maailmansodan uhreja autetaan myös suomalaisvoimin. Suomi itsenäistyy ja sisällissota syttyy. Lue lisää

Terveyskeskuksia edelsivät Punaisen Ristin sairasmajat. Ensiaputaitojen kehittäminen edistyy. Karjalan pakolaiset saavat apua. Lue lisää

Toinen maailmansota alkaa, ja Punainen Risti vastaa uudenlaisiin tarpeisiin. Lue lisää

Punaisen Ristin rooli kasvaa Suomessa sodan aikana ja sen jälkeen. Lue lisää

Kotimaantyötä yksinäisyyttä vastaan ja terveyden puolesta. Paluu kansainväliseen avustustoimintaan. Lue lisää

Katastrofirahasto syntyy. Biafran nälänhätä herättää auttamishalua. Kotimaan pelastustoimintaa kehitetään. Lue lisää

Pakolaisten saapuminen aiheuttaa ennakkoluuloja. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu syntyy, ja ensiapuopetus uudistuu. Punainen Risti auttaa Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä kärsineitä ihmisiä. Lue lisää

Suomen Punainen Risti auttaa Puolan kriisissä. Kotimaassa alkavat ensiapupäivystykset, ja terveystyötä kehitetään. Nälkäpäivä-keräys syntyy. Lue lisää

Avustustyötä Jugoslavian sodista Estonian uppoamiseen. Nuorten turvatalot perustetaan, psykologisen avun valmiutta vahvistetaan ja maahanmuuttajatyön tarve kasvaa. Lue lisää

Tsunami aiheuttaa poikkeuksellisen avustusoperaation. Kotimaassa kehitetään henkistä tukea ja ikääntyvien ihmisten auttamismuotoja. Lue lisää

Mitä Punainen Risti tekee?
Mitä Punainen Risti tekee?