Tutustu Punaiseen Ristiin

Eero Sario
Kuvaaja: Eero Sario

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.

Mika Jouhki

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike eroaa muista kansainvälisistä avustusjärjestöistä merkittävällä tavalla: se on pysyvästi läsnä lähes kaikkialla maailmassa.

Antero Kautto

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Martti Kähkönen

Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat Suomessa noin 450 paikallisessa osastossa.

Emilia Kangasluoma

Suomen Punainen Risti on maamme merkittävin humanitaarista apua antava kansalaisjärjestö. Viime vuosien aikana olemme nousseet myös tärkeimpien kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen joukkoon.

Ajatus kansainvälisen ja puolueettoman avustusjärjestön tarpeesta syntyi Solferinon taisteluissa 1859.

Punainen risti valkoisella pohjalla ei ole ensiavun tai sairaanhoidon tunnus, jota kuka tahansa voi vapaasti käyttää.

ICRC

Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään rajoittamaan aseellisten selkkausten vaikutuksia. Tiedon levittäminen sodan säännöistä on Punaisen Ristin perustehtäviä.