Mikä on Suomen Punainen Risti?

Antero Kautto
Kuvaaja: Antero Kautto
Faktaa toiminnastamme
  • 40 000 vapaaehtoista
  • 80 000 jäsentä
  • 100 000 säännöllistä lahjoittajaa
  • 132 000 verenluovuttajaa

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.

Toimintakenttänä koko Suomi ja koko maailma

Suomen Punaisen Ristin toimintamuodot:

Lisäksi Suomen Punainen Risti auttaa luonnononnettomuuksien ja sotien uhreja ja tekee kehitysyhteistyötä ympäri maailman. Lue lisää työstämme maailmalla.

Jäsenet johtavat maailmanlaajuista järjestöä

Suomen Punaisen Ristin jäsenet ja vapaaehtoiset toimivat oman paikkakuntansa paikallisosastossa. Osastoja on yhteensä yli 450.

Kahdentoista piiritoimiston työntekijät tukevat osastojen vapaaehtoisia. Piirit järjestävät oman alueensa vapaaehtoisille koulutuksia ja tapahtumia, joissa vapaaehtoiset jakavat kokemuksia, oppivat uusia taitoja ja saavat uutta intoa vapaaehtoistoimintaan.

Koko maan vapaaehtoistoimintaa ja Punaisen Ristin auttamistyötä koordinoi keskustoimisto. Sen vastuulla on järjestön toiminnan kehittäminen, viranomaisyhteistyö, valtakunnalliset kampanjat, kuten Nälkäpäivä, ja kansainvälinen avustustyö. Lisäksi keskustoimisto vastaa Punaisen Ristin kannanotoista ja pyrkii edistämään järjestön arvoja suomalaisessa päätöksenteossa.

Ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistön valitsema yleiskokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Yleiskokouksessa järjestölle valitaan hallitus ja muut luottamuselimet, jotka johtavat järjestön toimintaa.

Puheenjohtaja: Elli Aaltonen (2020).
Pääsihteeri: Kristiina Kumpula (2004).

Osa globaalia verkostoa

Suomen Punainen Risti auttaa yhdessä muiden Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kanssa kaikkialla maailmassa. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän perusperiaatetta.

Suomen Punainen Risti on yksi Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton 192 jäsenyhdistyksestä. Liitto toimii Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansallisten yhdistysten yhteistyöelimenä. Liitto johtaa järjestön avustustoimintaa rauhanajan onnettomuuksissa, esimerkiksi luonnonkatastrofeissa. Se johtaa myös järjestön kehitysyhteistyötä ja kehittää kansallisten yhdistysten toimintaa.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea johtaa järjestön avustustoimintaa sodissa ja selkkauksissa. Se toimii konflikteissa puolueettomana välittäjänä, etsii kadonneita perheenjäseniä ja vierailee sotavankien ja muiden selkkauksessa pidätettyjen luona. Lisäksi komitea valvoo Geneven sopimusten noudattamista.

Suomen Punainen Risti on Suomen valtion tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu vuonna 1949 tehtyihin Geneven sopimuksiin ja lakiin Suomen Punaisesta Rististä (238/2000). Suomen Punaisella Ristillä on velvollisuus tukea viranomaisia erilaisissa hätätilanteissa.

Suomen Punaisen Ristin hallitus 2020–2023
 

Puheenjohtaja
Elli Aaltonen

Varapuheenjohtajat
Ann-Mari Audas-Willman
Laura Musta
Harri Virta

Hallituksen jäsenet
Outi Forsblom
Harri Jokiranta
Katja Kuusela
Marju Pihlajamaa
Jarno Rasinkangas
Ruut Rissanen

 

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaa seitsemän perusperiaatetta: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys.

Kaikki, mitä me Punaisessa Ristissä teemme – vapaaehtoisina, työntekijöinä tai luottamushenkilöinä – vaikuttaa siihen, millainen järjestö Punainen Risti on, ja millaisena se näyttäytyy muille. Jokainen meistä kantaa siksi vastuuta toiminnan eettisyydestä.