Punainen Risti – Työmme

Kuva: Otto-Ville Väätäinen / Suomen Punainen Risti

Punainen Risti on Suomen suurimpia kansalaisjärjestöjä. Pidämme huolta kaikkein heikoimpaan asemaan joutuneista. Autamme kriisien ja onnettomuuk­sien keskellä, ja tuemme kaikenikäisiä ihmisiä elämän kolhiessa.

Kannustamme ja koulutamme ihmisiä pitämään huolta toisistaan ja hoitamaan terveyttään. Puolustamme kaikessa työssämme inhimillisyyttä ja rohkaisemme huomaamaan toisten ihmisten hädän.

Punaisessa Ristissä työskentelee useiden toimialojen asiantuntijoita ja ammattilaisia monilla erilaisilla työ- ja koulutustaustoilla.

Työntekijämme arvostavat erityisesti merkityksellistä ja innostavaa työtä sekä yhdenvertaista yhteisöä, jossa tuemme toisiamme.

Katso avoimet työpaikat ja tutustu Punaiseen Ristiin työpaikkana

Suomen Punainen Risti on katastrofivalmiusjärjestö, joka tukee ja täydentää viranomaisten työtä äkillisissä onnettomuus- ja häiriötilanteissa.

Koulutetut vapaaehtoisemme ovat valmiita auttamaan ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Tutustu valmiustyöhön kotimaassa

Terveyden edistäminen kuuluu olennaisena osana Punaisen Ristin valmiustyöhön kotimaassa. Teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja järjestöjen sekä muiden terveyden edistämisen toimijoiden kanssa.

Koulutetut vapaaehtoisemme tukevat terveyttä edistävien elämäntapojen löytämisessä ja ohjaavat tarvittaessa paikallisiin palveluihin.

Tutustu Punaisen Ristin terveyden edistämistyöhön

Punainen Risti on Suomen merkittävin humanitaarista apua tarjoava kansalais­järjestö sekä yksi tärkeimmistä kehitysyhteistyötä tekevistä järjestöistä. Apumme on aina puolueetonta, tasapuolista ja riippumatonta.

Tutustu kansainväliseen apuun

Avustuslähetykset lähtevät maailmalle ja kotimaahan Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskuksesta.

Tutustu logistiikkakeskukseen

Punaisen Ristin jäsenyys on edullinen ja vaivaton tapa tukea vapaaehtoisten tekemää auttamistyötä ja ottaa kantaa inhimillisten arvojen ja tavoitteiden puolesta.

Jäsenmaksuja käytetään kotimaan paikalliseen vapaaehtoistoimintaan ja vapaaehtoisten kouluttamiseen.

Tutustu jäsenyyteen ja liity

Suomen Punaisen Ristin kymmenettuhannet jäsenet ja vapaaehtoiset toimivat oman paikkakuntansa paikallis­osastossa.

Järjestössä ylintä päätän­tävaltaa käyttää jäsenistöä edustava yleiskokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Yleiskokouksessa järjestölle valitaan hallitus ja muut luottamuselimet, jotka johtavat organisaation toimintaa.

Lue lisää järjestötoiminnasta ja tutustu Punaisen Ristin julkaisuihin

Yksi Punaisen Ristin keskeisiä tavoitteita on suojella elämää ja terveyttä. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestöllä on monenlaista toimintaa, joista yksi on laadukkaiden ensiaputaitojen opettaminen kansalaisille.

Lue lisää Punaisen Ristin ensiaputoiminnasta

Yksinäisyys on tuhoisaa ihmisen hyvinvoinnille. Ongelmaan etsittiin ratkaisua jo 1950-luvulla, jolloin Punaisen Ristin ystävätoiminta alkoi. Nykyään Punaisen Ristin tuhannet koulutetut, vapaaehtoiset ystävät tuovat iloa yksinäiseen arkeen.

Tule ystäväksi yksinäiselle
Hae apua yksinäisyyteen
Tutustu Ystävänpäivä-kampanjaan

Punaisen Ristin Nuorten turvatalossa kuunnellaan ja etsitään ratkaisuja, kun asiat menevät solmuun kotona tai muualla.

Turvatalosta voi kysyä mistä tahansa nuoruuteen tai vanhem­muuteen liittyvästä asiasta – yhtä lailla arkisesta huolesta kuin elämän kriisistä. 

Ota yhteyttä meihin verkon välityksellä, soittamalla milloin tahansa tai tulemalla suoraan Nuorten turvatalolle. Voit tulla oma-aloitteisesti ja ilman ajanvarausta. Apu on maksutonta.

Tutustu Nuorten turvataloihin

Punainen Risti tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille monipuolisia oppimateriaaleja sekä tukea ja välineitä teemapäivien järjestämiseen.

Kerromme elämästä eri puolilla maailmaa, ja käsittelemme muun muassa globaaleja haasteita, yksinäisyyttä, rasismia, ensiapua, kaverisuhteita sekä erilaisia tapoja auttaa.

Lue lisää kouluyhteistyöstä ja tutustu oppimateriaaleihin

Nuoret ovat lämpimästi tervetulleita kaikkeen Punaisen Ristin toimintaan!

Meillä voit harjoitella esimerkiksi ensiapu- ja valmiusryhmissä, ohjata lasten kerhoja ja leirejä, järjestää tapahtumia, suunnitella kampanjoita tai vaikka osaston someviestintää.

Tutustu nuorten ja nuorten aikuisten vapaaehtoistoimintaan
Hae apua ja tukea

Punainen Risti jakaa ruoka-apua useilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Suurin yksittäinen ruuan toimittaja on EU:n ruoka-apuohjelma.

Lisäksi Punaisen Ristin vapaaehtoisosastot ympäri maata järjestävät tehokkaasti ja itsenäisesti ruuanjakoa yhteistyössä paikallisten tahojen, kuten kauppojen, koulujen, keskuskeittiöiden ja lounasravintoloiden kanssa.

Kysy lisätietoa Punaisen Ristin ruokajakeluista oman alueesi piiritoimistosta tai osastosta. Jos etsit ruoka-apua, löydät useiden toimijoiden ruokajakelut omalta alueeltasi osoitteesta ruoka-apu.fi.

Suomen Punainen Risti auttaa haavoittuvassa asemassa olevia maahanmuuttajia, kuten turvapaikanhakijoita, kiintiö­pakolaisia ja paperittomia.

Tutustu maahanmuuttotyöhön

Inhimillisyys ja tasapuolisuus ovat Punaisen Ristin periaatteita. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa periaatteidemme kanssa. Toimintamme on kaikille avointa, esteetöntä, syrjimätöntä ja rasismista vapaata.

Tutustu Punaisen Ristin rasisminvastaiseen työhön

Sodan oikeussäännöillä eli kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sopimuksilla pyritään rajoittamaan aseellisten selkkausten vaikutuksia. Tiedon levittäminen sodan säännöistä kuuluu Punaisen Ristin perustehtäviin.

Tutustu humanitaariseen oikeuteen ja Punaisen Ristin toimintaan

Kontti-kierrätystavaratalo­ketjussa myydään lahjoitettuja tuotteita. Kontti on osa Suomen Punaisen Ristin varainhankintaa, ja sen tulos jaetaan kotimaan auttamis­toimintaan ja katastrofi­rahastoon. 

Osa lahjoituksista lähetetään Punaisen Ristin logistiikka­keskuksen kautta avustus­kohteisiin maailmalle. Konteista haetaan myös hätäapua kotimaan katastrofeihin, esimerkiksi kotinsa tulipalossa menettäneille perheille.

Tutustu Kontti-kierrätystavarataloihin
Lahjoita vaatteita tai tavaroita

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollosta. Veripalvelun perustehtävänä on luoda mahdollisuuksia elämän pelastamiseen.

Tutustu Veripalveluun

Puolustamme kaikessa työssämme inhimillisyyttä ja toimintaamme ohjaavat Punaisen Ristin periaatteet, eettiset ohjeet ja omat toimintaperiaatteemme.

Tutustu Punaisen Ristin arvoihin, toimintaperiaatteisiin ja ohjeisiin

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen toimintaa ohjaavat seitsemän perusperiaatetta: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys. Nämä periaatteet ohjaavat myös Suomen Punaisen Ristin yhteistyötä yritysten kanssa.

Lue Punaisen Ristin periaatteet

Punainen risti valkoisella pohjalla on kansainvälinen suojamerkki, joka turvaa sodassa lääkintähuoltoa ja Punaisen Ristin avustustyötä.

Tutustu suojamerkkiin ja tunnuksen käyttöön

Suomeen perustettiin Punaisen Ristin kansallinen yhdistys perustettiin toukokuussa 1877 nimellä Yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilasten hoitoa varten.

Vuosikymmenten saatossa järjestöstä kasvoi merkittävä ja luotettu auttaja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Tutustu Suomen Punaisen Ristin historiaan

30 000
vapaaehtoista toimii Punaisessa Ristissä
Koronavirus – kotimaanapu
Koronavirus – Punaisen Ristin työ kotimaassa
Liity jäseneksi
Jäseneksi
Tee lahjoitus
Lahjoita
Punaisen Ristin toimintaa ohjaa seitsemän periaatetta.
Punaisen Ristin periaatteet
SPR on osa maailman suurinta humanitaarista liikettä