Katastrofityö

Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

Vapaaehtoistensa kautta Punainen Risti on läsnä ennen katastrofia, katastrofin aikana ja katastrofin jälkeen. Suomen Punaisen Ristin tavoitteena on vahvistaa katastrofeille alttiiden yhteisöjen omaa kykyä varautua riskeihin ja lieventää niiden vaikutuksia.

John Sparrow

Äkillinen, hitaasti kehittyvä tai ennustettava luonnonilmiö muuttuu katastrofiksi, ellei sitä hallita, ehkäistä tai siihen varauduta.

Ari Räsänen

Suomen Punaisen Ristin erityisvahvuus on kyky toimittaa humanitaarista apua nopeasti, tehokkaasti ja korkeatasoisesti.

SPR

Punainen Risti on paikalla ennen katastrofia, sen aikana ja sen jälkeen. Välittömän katastrofiapuvaiheen väistyessä alkaa jälleenrakennus.

SPR

Tutustu Punaisen Ristin katastrofityökaluihin.