Zimbabwe

Sijainti:
Harare

Talousvaikeudet, ilmastonmuutoksen lisäämät sään ääri-ilmiöt ja kuivuus ovat heikentäneet Zimbabwen humanitaarista tilannetta. Riittämätön ruoantuotanto ja toistuvat tulvat lisäävät haavoittuvuutta. Ihmiset sairastuvat puhtaan juomaveden ja käymälöiden puutteen sekä malarian ja muiden tarttuvien tautien takia.

Zimbabwen taloudellinen tilanne ei ole parantunut odotetusti. Vuoden 2016 voimakkaaseen El Niño -sääilmiöön liittyvä kuivuus ja sen aiheuttama ruokapula ovat köyhdyttänyt ihmisiä entisestään.

Vuosittainen satokautta edeltävä ruuanpuute koettelee jopa viittä miljoonaa ihmistä. Lisäksi toistuvat tulvat lisäävät haavoittuvuutta.

Malaria, hiv, tuberkuloosi ja muut tarttuvat taudit sekä korkea äitiyskuolleisuus ovat vakavimmat terveysongelmat.

Puhtaan juomaveden ja käymälöiden puute lisää sairauksia. Toistuvat ripulitaudit ja epidemiat ovat yleisiä, viimeisin laaja koleraepidemia oli vuonna 2009.

Tulvista ennakkovaroitus

Zimbabwen Punainen Risti toimii yhdessä viranomaisten kanssa ja vahvistaa yhteisöjen katastrofivalmiutta alueilla, missä isot joet Zambesi ja Limpopo tulvivat lähes vuosittain.

Kyliin perustetaan valmiusryhmiä ja tulvista varoittavia järjestelmiä. Lisäksi parannetaan hyvinvointia ja terveyttä kouluttamalla vapaaehtoisia ensiavun ja terveyden edistämisen osaajiksi sekä kunnostamalla kaivoja ja auttamalla köyhimpiä perheitä rakentamaan käymälöitä.  

Perheet ovat myös oppineet rakentamaan ja käyttämään polttopuuta säästäviä energiatehokkaita helloja, jotka hidastavat savannipuuston katoamista. Vettä säästävät ja kompostointia hyväksi käyttävät ”avaimenreikä” -kotipuutarhat monipuolistavat ravitsemusta.

Suomen Punainen Risti on tukenut Zimbabwen Punaisen Ristin toimintaa jo vuosia. Myös jatkossa parannetaan terveyttä, katastrofivalmiutta, puhtaan veden saantia ja käymälöitä.

Suomen Punaisen Ristin apu Zimbabween

2019: Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiushanke (UM)
Katastrofivalmiushanke (EU)
Ruokaturvaoperaatiot, käteisavustus (UM, EU, SPR)

2018: Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiushanke (UM)
Katastrofivalmiushanke (EU)

2017: Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiushanke (UM)
Vaalivalmiushanke (SPR)

2016: Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiushanke (UM)

2015: Vesi- ja sanitaatiohanke (EU)
Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiushanke (UM)

2014: Vesi- ja sanitaatiohanke (EU)
Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiushanke (UM)

2013: Vesi- ja sanitaatiohanke (EU)
Yhteisöperustainen terveys- ja katastrofivalmiushanke (UM)

2012: Vesi- ja sanitaatiohanke (EU)
Yhteisöperustainen terveyshanke (UM)

2011: Vesi- ja sanitaatiohanke (EU)