Avun muodot

Juha Blomberg / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Juha Blomberg / Suomen Punainen Risti

Tutustu Suomen Punaisen Ristin terveys- ja katastrofityöhön sekä humanitaariseen apuun.

Punaisen Ristin toimintaan konflikteista, katastrofeista tai pitkäkestoisista kriiseistä kärsivillä alueilla sisältyy paljon työtä, jossa kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu linkittyvät.

Jatkumo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisessä avustustyössä merkitsee saumatonta siirtymistä avunmuodosta toiseen kulloisenkin tilanteen mukaisesti.

Alueilla, joille Punainen Risti on toimittanut pitkään humanitaarista apua, pyritään huomioimaan myös pitkäkestoiset kehitystarpeet.

Jarkko Mikkonen / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on osallistunut perustamisvuodestaan 1877 lähtien kansainväliseen humanitaariseen avustustoimintaan. Erityisvahvuutemme on kyky toimittaa humanitaarista apua nopeasti, tehokkaasti ja korkeatasoisesti.

Mirva Helenius / Suomen Punainen Risti

Vapaaehtoistensa kautta Punainen Risti on läsnä ennen katastrofia, katastrofin aikana ja katastrofin jälkeen. Suomen Punaisen Ristin tavoitteena on vahvistaa katastrofeille alttiiden yhteisöjen omaa kykyä varautua riskeihin ja lieventää niiden vaikutuksia.

Andreas von Weissenberg / Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin työssä terveys ymmärretään laajasti fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina. Terveystyöllä vastataan ihmisten ja heidän yhteisöjensä terveyttä ja hyvinvointia koskeviin tarpeisiin ja uhkiin.

Mauri Ratilainen

Tampereen Kalkussa sijaitseva logistiikkakeskus ylläpitää Suomen Punaisen Ristin kansainvälistä auttamisvalmiutta.