Katastrofityypit

John Sparrow
Kuvaaja: John Sparrow

Äkillinen, hitaasti kehittyvä tai ennustettava luonnonilmiö muuttuu katastrofiksi, ellei sitä hallita, ehkäistä tai siihen varauduta.

Yleisimpiä ja tunnetuimpia  luonnonkatastrofeja ovat maanjäristykset ja tulvat.

Katastrofit rapauttavat yhteisöjen ja pahimmissa tapauksissa kokonaisten yhteiskuntien toimintakykyä ja pyyhkivät mennessään vuosien, ehkä vuosikymmenten kehityksen. Ihmishenkien menetykset, loukkaantumiset ja sairastumiset sekä aineelliset ja taloudelliset menetykset ja ympäristövaikutukset voivat olla mittavia. Seurauksilla on erityisen kauaskantoiset vaikutukset perheisiin ja yhteisöihin.

Toipuminen katastrofia edeltävään elämään voi viedä vuosia, tai se on mahdotonta.

Katastrofin voimakkuudesta riippuen ihmisten selviytymistä tuetaan ulkopuolisin voimin. Tehokkaan avun varmistamiseksi Punainen Risti kehittää katastrofivalmiutta ja onnettomuuksiin vastaamista eri tasoilla.

Luonnonilmiöt johtavat katastrofeihin ihmisten tekojen myötä. Maanjäristys asumattomalla seudulla ei aiheuta tuhoja. Mutta jos maa järisee alueilla, missä rakennukset eivät ole maanjäristyksen kestäviä, romahtavat ne asukkaiden, koululaisten tai potilaiden päälle ja aiheuttavat ihmishenkien menetyksiä.