Terveystyö

Andreas von Weissenberg / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Andreas von Weissenberg / Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin työssä terveys ymmärretään laajasti fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina. Terveystyöllä vastataan ihmisten ja heidän yhteisöjensä terveyttä ja hyvinvointia koskeviin tarpeisiin ja uhkiin.

Anthony Mwang

Puhtaan veden ja vessojen puute yhdistettynä heikkoon hygieniatietouteen on yksi suurimmista tautien aiheuttajista, surullisen usein myös yleinen kuolinsyy. Punainen Risti järjestää puhtaan veden lisäksi aina myös vessoja, viemäreitä ja käsienpesua.

SPR

Punainen Risti työskentelee muun muassa HIV:n ja aidsin, malarian, polion, tuhkarokon ja tuberkuloosin leviämistä vastaan ja tietoisuuden lisäämiseksi.

IFRC

Viimeiset 20 vuotta Punainen Risti on tehnyt aktiivista työtä äitien ja lasten terveyden edistämiseksi maailmalla.

Ari Räsänen

Henkinen tuki (psykososiaalinen tuki) on noussut tärkeään asemaan perinteisen humanitaarisen avun rinnalle. Suojan, ravinnon, veden ja perusterveydenhuollon lisäksi keskitytään entistä enemmän myös ihmisten henkiseen toipumiseen kriiseistä ja katastrofeista.

Taru Tuohiniemi

Punainen Risti tukee vapaaehtoista ja vastikkeetonta verenluovutusta. Säännöllisesti verta luovuttavat vapaaehtoiset luovat perustan turvalliselle ja kestävälle verituotteiden jakelujärjestelmälle, jossa veren saa sitä tarvitsevat.

IFRC

Joka vuosi katastrofit uhkaavat miljoonien ihmisten henkeä ja terveyttä. Punainen Risti tekee jatkuvaa työtä sairauksien ja kuolemien vähentämiseksi, terveyden edistämiseksi ja inhimillisen arvokkuuden säilyttämiseksi katastrofitilanteissa.

IFRC

Punainen Risti on maailman johtava ensiaputoimija niin avun antamisessa kuin kouluttamisessakin. Ensiapu on usein osana kehitysyhteistyöohjelmaa: ensiaputaitoja viedään kouluihin, naisten ryhmiin tai katastrofivalmiuden osana koko yhteisölle.

Andreas von Weissenberg

Maailmassa on arviolta 870 miljoonaa nälkäistä ihmistä. Ruoka- ja ravintoturvattomuus on maailmanlaajuinen krooninen ongelma. Sitä selittävät useat seikat, kuten luonnonkatastrofit. Niistä yleisin syy nälkään on kuivuus, mutta myös aseelliset konfliktit, köyhyys, maanviljelysinfrastruktuurin puute, yhdessä ympäristötuhojen ja ilmastonmuutoksen kanssa aikaansaavat ruokaturvattomuutta.