Työmme maailmalla

Emilia Kangasluoma
Kätilö Jaana Laine hoitaa potilaita Punaisen Ristin kenttäsairaalassa Bangladeshissa.
Kuvaaja: Emilia Kangasluoma

Suomen Punainen Risti on maamme merkittävin humanitaarista apua antava kansalaisjärjestö. Viime vuosien aikana olemme nousseet myös tärkeimpien kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen joukkoon.

Apu Suomesta maailmalle on joko rahallista tukea, materiaali- tai henkilöapua. Tarjoamme sekä hätäapua katastrofin jälkeen että pitkäaikaista kehitysyhteistyötä.

Kehitysyhteistyönä annettava tuki keskittyy erityisesti kahteen alueeseen: katastrofi- ja terveystyöhön.

Humanitaarisessa avussa Suomen Punaisen Ristin erityisosaamista ovat nopean avustustoiminnan yksiköt:

  • toimintavalmiit kenttäsairaalat ja -klinikat sekä
  • avustustyöntekijät, jotka voidaan lähettää katastrofialueelle parin tunnin varoitusajalla.

Kansainvälistä avustustoimintaa rahoitetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon lahjoitetuilla varoilla. Katastrofirahaston lahjoituksista noin 90 prosenttia tulee yksityisiltä lahjoittajilta. Apu menee tehokkaasti perille, sillä katastrofirahaston keräyskulut ovat korkeintaan 20 prosenttia.

Lisäksi kansainvälistä avustustoimintaa rahoittavat Suomen ulkoministeriö ja Euroopan komissio. 

Kehitysyhteistyön tavoitteet

Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyön tavoitteena on vahvistaa haavoittuvien ihmisten katastrofi- ja kriisikestävyyttä rakentamalla turvallisempia ja terveempiä yhteisöjä. Hankkeet keskittyvät yhä enemmän kokonaisvaltaisiin yhteisökehitysohjelmiin erillisten terveys- tai valmiushankkeiden sijaan. 

Vuonna 2019 vahvistamme kumppanimaidemme kykyä ylläpitää hankkeiden kestävyyttä niiden sulkemisen jälkeen. Suomen Punainen Risti jatkaa rahoitusosuuden suuntaamista entistä enemmän Afrikkaan, jonne ohjataan 63 prosenttia rahoituksesta.

Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyö tavoittaa kaikkein haavoittuvimpia yhteisöjä hauraissa valtioissa ja yhdistää humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä muun muassa Etelä-Sudanissa, Etiopiassa, Nigerissä ja Somaliassa.

Ohjelma tukee kestävän kehityksen agendaa 2030 ja perustuu vahvasti avun paikallisuuteen. Samaan aikaan kun hyödynnetään Punaisen Ristin laajaa kansainvälistä verkostoa ja koordinaatiomekanismeja, toimitaan paikallislähtöisesti, niin yhteisöjen kuin kumppanien osasto- ja vapaaehtoisvalmiutta parantaen. Näin luodaan mahdollisuus ottaa osaa oman yhteisön ja laajemmin oman yhteiskunnan kehitykseen sekä vahvistetaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten viranomaista tukevaa roolia.

Ohjelman keskiössä on yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien kyky tunnistaa riskejä ja varautua niiden kohtaamiseen. Tämä työ myös lieventää katastrofien haitallisia vaikutuksia jo saavutettuihin kehitystuloksiin.

Juha Blomberg / Suomen Punainen Risti

Tutustu Suomen Punaisen Ristin terveys- ja katastrofityöhön sekä humanitaariseen apuun.

Jussi Rastas / Suomen Punainen Risti

Tutustu Suomen Punaisen Ristin kehitysyhteistyöhankkeisiin ja katastrofiavun operaatioihin.

Maria Santto

Punaisen Ristin avustustyöntekijät työskentelevät maailmalla ja vievät avun perille sinne, missä hätä on suuri.