Laki ja asetus Suomen Punaisesta Rististä

SPR:n uudet säännöt on annettu Tasavallan presidentin asetuksella (827/2017). Ne astuvat voimaan 1.1.2018.